Skat på PC 2023-2024 - overblik

Få styr på skatten og privatøkonomien

Med Skat på PC får du en hurtig og præcis beregning af din skat og forskudsskat i dit eget regneark.

Programmet har også et indbygget budget, så du altid har et overblik over privatøkonomien.

Programmet er særdeles let at bruge - også selvom du ikke har det store kendskab til regneark.

Du har samtidig alle regnearkets fordele med heraf følgende muligheder for egne opstillinger, personlige tilføjelser, kommentarer, links til egne regneark mv.

Det aktuelle program, Skat2023-24-v1.xls / Skat2023-24-v1.xlsx, er opdateret med skatteprocenter, beløbsgrænser mv. til og med 2024. Programmet opdateres altid løbende, når der er ændringer i skattesystemet.

Fra 2024 skal der betales en ny ejendomsværdiskat, ligesom grundskylden ikke længere opkræves af kommunerne, men er en af det almindelige skattesystem. Det er indarbejdet i Skat på PC i et særligt faneblad, så overblikket bevares.

Programmet sendes pr. email som en regnearksfil (Excel).

En manual i html-format leveres sammen med programmet - men regnearket er stort set selvforklarende og forsynet med udbyggede noter.

Der kan til enhver tid skiftes år, ægtestand, kommune mv. Naturligvis uden at skulle indtaste indtægterne mv. en gang til.

Programmet er bygget op om to selvangivelser, og skatten er beregnet, så snart disse selvangivelser er udfyldte.

Hvis du har valgt beskatning som ægtefæller, er selvangivelserne flettet sammen, og der overflyttes alle skattebeløb mellem ægtefællerne. Har du valgt beskatning som enlig, er selvangivelserne skilt ad - og de optræder nu som to uafhængive selvangivelser.

Skatteberegningerne er samlet i et særligt faneblad, så du hurtigt kan skifte mellem selvangivelserne og beregningerne af skat mv.

På fanebladet 'Forskudsskat' er trækprocent og fradrag beregnet.

Et 12-måneders budget er indarbejdet i programmet. Hertil overføres den beregnede disponible indkomst automatisk til budgettet, så du kan se, hvad der er tilbage til faste udgifter, forbrug mv.

Befordringsfradraget beregnes automatisk for det valgte år, når antallet af arbejdsdage og afstanden mellem hjem og arbejde er indtastet. Programmet beregner naturligvis også det forhøjede befordringsfradrag for lave indtægter samt det forhøjede fradrag for pendlere i en udkantskommune.

Har man en personlig virksomhed vælges, om der skal beskattes efter de almindelige regler, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Der er hjælpeberegninger til kapitalafkastet, opsparing i virksomheden mv.

Programmet holder styr på en eventuel opsparing i virksomheden - også når du trækker pengene tilbage til privatøkonomien. Du kan se præcis hvor meget, du skal spare op i virksomheden, hvis du vil undgå et betale topskat. Alt med virksomhed er samlet på et særligt faneblad, så du ikke mister overblikket.

Prisen er 200 kr. inkl. moms - og inkl. op til et helt års opdateringer.

Klik her for at bestille programmet.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at sende en mail til: MakroData


MakroData
Klik for at læse mere om Skat på PC