Folkepension og pensionstillæg

Folkepensionen og pensionstillægget er særdeles væsentlige indkomster for en stor del af Danmarks pensionister.

Men mens de fleste kan få den fulde folkepension, endda muligvis pænt forhøjet på grund af muligheden for udsættelse, så kan pensionstillægget hurtigt smuldre væk på grund af modregninger fra andre indtægter som f.eks. ratepensioner. Noget man også skal overveje, når man sætter penge ind på konto til ratepension.

Der er nemlig et nøje sammenhæng mellem pensionsudbetalinger som ratepension mv. og så pensionstillæggets størrelse.

Pension2023-24.xlsx / .xls gør det let at få en hurtig beregning af pensionstillægget. Der indsættes blot de indkomster, der præciseres i regnearket, hvorefter størrelsen på pensionstillægget er beregnet. Regnearket følger gratis med ved bestilling af Skat på PC, ligesom der ydes et års opdateringer.

Sådan er reglerne for beregningerne:

Folkepensionen

Du kan få fuld folkepension, hvis du inden folkepensionsalderen har boet i Danmark mindst 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år.

Folkepensionens grundbeløb er 83.136 kr. i 2024 (80.328 kr. i 2023), og dette beløb nedsættes ikke, selvom du også har arbejdsindtægter. En klar forenkling af reglerne fra før 2023, selvom formålet naturligvis er at få pensionisterne til at arbejde noget mere.

I loven er det godt nok fra 1. januar 2024, der ses bort fra folkepensionistens arbejdsindtægter, men loven er med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Der kan derfor komme en efterjustering af ens pension i foråret 2024.

Arbejdsindkomster hos ens ægtefælle tæller heller ikke med (fra 1. januar 2023) - hverken i beregningen af folkepensionens grundbeløb eller i beregningen af pensionstillægget.

I programmet er arbejdsindkomster - både hos en selv og hos ens ægtefælle - skrevet helt ud, da det er det, der er realiteten.

Andre indtægter som udbetalinger fra firmapensioner, private ratepensioner, renteindtægter, aktieindkomster mv. har heller ikke betydning for folkepensionens grundbeløb.

Det har de til gengæld for pensionstillægget.

Pensionstillægget

Pensionstillægget er maksimalt 96.192 kr. i 2024 (92.940 kr. i 2023), hvis du er såkaldt reelt enlig. For ægtefæller er det 49.224 kr. til hver i 2024 (47.556 kr. i 2023).

Som nævnt spiller arbejdsindtægter ingen rolle for pensionstillægget, men det er der så andre indtægter, der gør.

Det drejer sig om sociale pensioner (ratepensioner mv.) bortset fra folkepensionen, nettorenteindtægter og aktieindkomster.

Er du enlig, lægges disse indtægter sammen, og hvis de i 2024 overstiger 93.400 kr., nedsættes pensionstillægget med 30,9 procent af det beløb, der ligger over denne grænse.

For ægtefæller der begge er pensionister, tælles deres indtægter (sociale pensioner, nettorenteindtægter og aktieindkomster) ligeledes sammen, og hvis indtægterne overstiger 187.100 kr. i 2024, reduceres deres samlede pensionstillæg med 32 procent af beløbet over grænsen.

Hvis det kun er den ene af ægtefællerne, der er pensionist, reduceres ikke-pensionistens eventuelle sociale pensioner med 54 pct., inden pensionistens pensionstillæg beregnes.

Pensionsinfo.dk kan du få oplysningerne om dine pensioner. Oplysningerne kommer fra de pensionsselskaber og banker, hvor du har pensionsordninger.

Folkepensionsalderen nu og fremover